ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“, სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია გეპატიჟებათ „პურის ფესტივალზე“

ღონისძიება გაიმართება 2022 წლის 22 ოქტომბერს; დასაწყისი 13:00 საათზე

მისამართი ქალაქი ახალციხე, ახალციხის ციხის ტერიტორია, ხარისჭირაშვილის ქ. 1

მხარდამჭერები: ... ... ... ...