ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" და სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია გეპატიჟებათ "პურის ფესტივალზე"

ღონისძიება გაიმართება 2021 წლის 23 ოქტომბერს; დასაწყისი 12:00 საათზე

მისამართი ქალაქი ახალციხე, ახალციხის ციხის ტერიტორია, ხარისჭირაშვილის ქ. 1

მხარდამჭერები: ... ... ... ... ... ...